Email Us
 • Home
 • About Us
 • KOA Tennis
 • KOA Waterproof
 • KOA Insulation
 • KOA Pro Team
 • DIORITE Fire Protection
 •  

  DIORITE FIRE PROTECTION

  DIORITE FIRE PROTECTION
  วัสดุฉนวนที่มีอัตราทนไฟสูง เป็นส่วนผสมของแร่กันไฟ Perlite และ ปูนซิเมนต์ โดยมีสารอคริลิกโพลิเมอร์ชนิดไม่ติดไฟ เป็นตัวเชื่อมประสานให้ยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุได้ดี ไม่ว่าจะเป็น ปูน คอนกรีต ไม้ เหล็ก กัลวาไนท์ อลูมิเนียมโดย Perlite เป็นตัวถ่ายเทความร้อน ซึ่งในอัตราส่วนของ DIORITE FIRE PROTECTION นั้นมี Perlite กันไฟหนาแน่นถึง 80% จึงทำให้กันไฟได้สูงสุดตามคุณสมบัติของ Perlite เอง
   
  สี : เทา
  ความเงา : ด้าน
  การเตรียมพื้นผิว
  1. พื้นผิวโลหะ เหล็ก กัลวาไนท์
  (ก). ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากคราบฝุ่น ไขมัน น้ำมัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขุมสนิมเหล็ก
  (ข). ใช้เครื่องขัดสนิมธรรมดา เช่น แปรงลวด จานขัด
  (ค). กรณีที่เป็นพื้นโลหะเก่า ที่ทาสีรองพื้นกันสนิมควรขูดสีเก่าออกให้หมด
  (ง). ไม่จำเป็นต้องทาสีสนิม เพราะ DIORITE FIRE PROTECTION จะยุติการเกิด สนิม (ยกเว้นเป็นขุนสนิม)
   
  2. พื้นคอนกรีต ปูนฉาบ
  (ก). ถ้าทำความสะอาดคราบฝุ่น ไขมัน ปูนที่หลุดร่อนง่ายออก
  (ข). พื้นผิวคอนกรีต ต้องแห้งอย่างน้อย 28 วัน
  (ค). ถ้ามีสีเก่าให้ลอกออกให้หมด
   
  3. พื้นไม้
  (ก). ล้างทำความสะอาดคราบฝุ่น ไขมัน และยางไม้
  (ข). พื้นไม้ต้องแห้งสนิท ปราศจากความชื้น
  (ค). ถ้ามีสีเก่าให้ลอกออกให้หมด
   
  วิธีการติดตั้ง
  เมื่อเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วจึงนำวัสดุพ่นกันไฟดีโอไรท์ (Diorite Fire Protection) มาผสมน้ำ โดยมีอัตราส่วน 20 กก./น้ำ 7 ลิตร ซึ่งทำการติดตั้งด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ จะใช้แรงดันไม่น้อยกว่า 200 บาร์ ซึ่งในแต่ละครั้งของการพ่นจะได้ความหนาประมาณ 10 มม.โดยเฉลี่ย และหลังจากทิ้งระยะเวลาให้แห้งแข็งตัว 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณ จึงทำการพ่นทับในขั้นต่อไปจนได้ความหนาตามต้องการ
   
  ระยะเวลาแห้ง
  แห้งแตะได้ 1/2 - 1 ชั่วโมงในภาวะปกติ
  แห้งแข็ง 2 - 3 ชั่วโมงในภาวะปกติ
  แห้งระเหยความชื้น 7 วัน

  การคำนวณความกว้างของพื้นที่เหล็ก
  เหล็ก คิดเส้นรอบรูป + ความหนาวัสดุพ่น หากเส้นรอบรูปต่ำกว่า 0.50 ม. คิดเป็น 0.50 ม.
  เหล็ก คิดเส้นรอบรูป + ความหนาวัสดุพ่น
  เหล็ก คิดเส้นรอบรูป + ความหนาวัสดุพ่น
  เหล็ก คิดเส้นรอบรูป + ความหนาวัสดุพ่น หากเส้นรอบรูปต่ำกว่า 0.50 ม. คิดเป็น 0.50 ม.
  ตัวอย่าง
  เช่น เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม. พ่นความหนา 40 มม. (0.04 ม.)
  = 2 x 22/7 x 0.125 = 0.785 + 0.04 + 0.825 ม.

  DIORITE FIRE PROTECTION ได้ผ่านการทดสอบจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าเมื่อฉาบบนเหล็กจะสามารถกันไฟได้ตามความหนา คือ
 • 40 mm. สามารถกันไฟอย่างน้อย 180 minutes
 • 30 mm. สามารถกันไฟได้อย่างน้อย 125 minutes
 • (ตามรายการการทดสอบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
   
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
   
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
   
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย
  คลิกดูรูปขยาย คลิกดูรูปขยาย