Email Us
 • Home
 • About Us
 • KOA Tennis
 • KOA Waterproof
 • KOA Insulation
 • KOA Pro Team
 • DIORITE Fire Protection
 •  

   
   
   
   
  Flintkote BUR 1 เหมาะสำหรับ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ หรือหลังคาคอนกรีตแผ่นสำเร็จ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการปูวัสดุที่เป็นฉนวน ไม่มีการใช้งาน
   
  กรรมวิธีนี้เหมาะสมสำหรับ
  - หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง (Shell Roof-Concrete in Compression)
  - หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ ไม่มีการปูวัสดุฉนวน
   
  กรรมวิธีในการทำ
  พื้นที่ที่จะทำต้องเรียบเสมอกัน ควรปาดเรียบด้วยเกรียงไม้ และมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:100
   
  1. การเตรียมพื้นที่
  1.1 ใช้ฟลินท์โค้ท มาสติก ทำบัวสามเหลี่ยมมุมฉาก ขนาด 40 มม. หรือ 1.5 นิ้วฟุต (ความกว้างด้านตรงข้ามมุมฉาก) ตลอดแนวที่เป็นมุมฉาก ระหว่างพื้นหลังคากับกำแพง Parapet แล้วทิ้งไว้ให้ ็เซ็ทตัว และแห้งสนิท ฟลินท์โค้ท มาสติก มีสัดส่วนการผสมดังนี้
  ซีเมนต์ : ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 : ทรายละเอียด เท่ากับ 1 : 2 : 5 โดยปริมาตร
   
  1.2 ส่วนที่เป็นกำแพง Parapet และพื้นผิวที่จะทำในแนวดิ่ง จะต้องเรียบตลอด ส่วนที่เป็นอิฐก่อ ต้องใช้ปูนทรายฉาบให้เรียบ ขึ้นจากแนวพื้นหลังคาอย่างน้อย 250 มม.หรือ 10 นิ้วฟุต
   
  1.3 ก่อนที่จะลงมือทำระบบป้องกันการรั่วซึม พื้นผิวที่จะทำต้องเซ็ทตัวและแห้งสนิท จากนั้นให้ทำความสะอาดจนปราศจากฝุ่นละออง คราบ น้ำมัน หรือตะไคร่น้ำ
   
  1.4 นอกจากนี้ให้ดูรายละเอียดก่อนทำระบบป้องกันการรั่วซึม
   
  2. การทำชั้นระบบกันซึม
  2.1 ทาด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 ผสมน้ำ 50% เพื่อใช้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีต และทำหน้าที่ เป็นชั้นรองพื้น ทิ้งไว้ไห้แห้ง
   
  2.2 ทาทับด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 5 ผสมน้ำ 10% ทาลากแปรงไปทางเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่เป็น ชั้นกันซึมชั้นล่าง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
   
  2.3 ทาทับด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 5 ผสมน้ำ 10% ทาลากแปรงไปในแนวตั้งฉากกับชั้นที่แล้ว และ ขณะที่ยังหมาด ๆ อยู่ให้ปูทับด้วยแผ่นโพลีเอสเทอร์ ให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย 100 มม. รีดให้เรียบและแนบติดกับพื้นที่ทำระบบกันซึม  ฟลินท์โค้ทสปันบอนด์จะทำหน้าที่เสริม (reinforce) ชั้นกันซึมให้แข็งแรง แล้วทิ้งไว้ไห้แห้ง
   
  2.4 ทาทับด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 5 ผสมน้ำ 10% ทาลากแปรงไปในแนวตั้งฉากกับชั้นที่แล้วเพื่อ หน้าที่เป็นชั้นกันซึมชั้นบน ทิ้งไว้ไห้แห้ง
   
  2.5 ฉาบทับด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 5 ทิ้งไว้ให้แห้ง ทำหน้าที่เป็นชั้นกันซึมชั้นบนที่แข็งแรง
   

  2.6 ฉาบทับด้วยฟลินท์โค้ท เบอร์ 5 ทิ้งไว้ให้แห้ง ทำหน้าที่เป็นชั้นกันซึมชั้นบนที่แข็งแรง

   
  2.7 ทาทับด้วยสีฟลินท์โค้ทเดคเคอรอลท์ (เป็นสีชนิดที่เหมาะสำหรับผิวฟลินท์โค้ท) อีก 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความคงทนให้ชั้นกันซึม เพื่อความสวยงาม สะท้อนแสง และลดความร้อน จากแสงแดด โดยให้ชั้นแรกแห้งก่อน จึงทาชั้นถัดไป
   
  3. การลดความร้อนและสะท้อนแสงแดด
  ชั้นสะท้อนแสงและลดความร้อน (ดู 2.7) นอกจากช่วยให้ผิวหลังคาเย็นลง และอุณหภูมิ ภายในตัวอาคาร เปลี่ยนแปลงน้อยลงแล้ว ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพ ความคงทน
   
  4.การรับประกัน
  เมื่อส่งมอบงาน โปรดขอหนังสือรับรองความเป็นผู้ชำนาญการจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  และหนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุ การติดตั้งจากผู้ชำนาญการ